Community - Länkade data i Sverige
Skip to content, Skip to search

Community

Diskutera och ställ frågor

Den här portalen har inget eget forum för frågor och svar eller andra diskussioner, istället har vi här samlat länkar till andra forum där diskussioner om länkade data pågår just nu.

På Facebook finns en öppen grupp för att diskutera länkade data (som en del av den semantiska webben) i Sverige: https://www.facebook.com/groups/sswig/ Motsvarande grupp startade från början som en Google group men nu har det mesta av diskussionen övergått till Facebookgruppen, samt till Öppna data-gruppen i Google+.

På Facebook finns även en grupp för att diskutera öppen offentlig förvaltning i Sverige mer generellt, där även öppna data och länkade data finns med som en del: https://www.facebook.com/groups/opengov/

Många diskussioner pågår även på Twitter. Pröva att följa taggar såsom #öppnadata eller #linkeddata.

Internationellt pågår diskussionen kring länkade data i ett antal olika fora. En av de mest aktiva maillistorna är en lista som ursprungligen skapades för Linking Open Data-projektet, men numera är ett öppet forum (tillhandahållet av W3C) för diskussioner kring länkade data. Mer information om listan, arkiv, och instruktioner för att prenumerera hittar du här: http://lists.w3.org/Archives/Public/public-lod/