Data - Länkade data i Sverige
Skip to content, Skip to search

Data

Var hittar jag data att återanvända eller länka till?

Vinnova jobbar i dagsläget på att skapa en nationell portal för öppna data, i enlighet med ett speciellt regeringsuppdrag. Portalen kommer även att innefatta länkade data. I väntan på detta finns främst internationella kataloger och söktjänster, samt i Sverige privata initiativ såsom: http://www.opengov.se/data/ I listan över öppna data på opengov.se kan du även se "hur många stjärnor" en datamängd har, där länkade data representeras av 5 stjärnor (se "mer om länkade data" för information om vad 5 stjärnor innebär).

Linking Open Data cloud och thedatahub.org

Majoriteten av de data länkade öppna data som publicerats internationellt är en del av det så kallade Linking Open Data cloud (LOD cloud). Dessa datamängder finns dokumenteras och länkas från en grupp i dataportalen thedatathub.org. Gruppen hittar du här: http://datahub.io/group/lodcloud

När du söker efter data på thedatahub.org, notera att datamängderna taggas med olika "nyckelord". Taggen "lod" står för just Linked Open Data. För varje datamängd kan du även se i vilka format den finns tillgänglig och du kan hitta länkar för nedladdning av data och länkar till SPARQL endpoints eller andra sätt att komma åt data direkt på webben. För att se om informationen är aktuell, och data fortfarande går att komma åt, finns här en katalog över just SPARQL endpoints som även visar deras aktuella status det senaste dygnet: http://labs.mondeca.com/sparqlEndpointsStatus/index.html

Det finns även en grupp på thedatahub.org för svenska datamängder. Gruppen heter kort och gott "Sweden" och den hittar du här: http://datahub.io/group/sweden

Sökmotor för datamängder

Det finns idag få generella sökmotorer för att hitta datamängder på webben. IOGDS: International Open Government Dataset Search är ett initiativ från Rensselaer Polytechnic, som en del i deras arbete med öppna data i USA. Än så länge finns sökmotorn bara som en demoversion, men med full funktionalitet: IOGDS: http://logd.tw.rpi.edu/demo/international_dataset_catalog_search

Sökmotorn används genom det facetterade sökgränssnittet längst ner på sidan. För att hitta Svenska datamängder, välj "Sweden" under rubriken "Countries". Notera att alla de datakällor som listas inte nödvändigtvis är länkade data, utan detta är en sökmotor för öppna data.