Länkade data i Sverige
Skip to content, Skip to search

Huvudsida

Välkommen till Länkade Data i Sverige!

På dessa sidor samlar vi information om länkade data, med fokus på svenska datamängder samt information och frågor och svar på Svenska. Vare sig du letar efter data att återanvända eller länka till, vill veta mer om vad länkade data är, eller vill diskutera länkade data med andra så finns informationen här. Välj en ingång i menyn ovan, beroende på vad du letar efter, eller gå till sidöversikten (vi ber om ursäkt för att menyerna just nu fungerar dåligt för touchenheter).

Vilka står bakom linked-data.se? - läs mer om oss.

Vad är länkade data? - i korthet

I stora drag kan man säga att länkade data innebär att man publicerar data i ett standardiserat format (RDF) som ger varje dataelement en unik identifierare (URI). På det sättet kan enskilda dataelement referera till varandra, och på så sätt skapar vi länkar mellan data. Länkarna kan vara inom en datamängd, men nu kan vi även länka mellan datamängder eftersom identifierarna är (globalt) unika och kan referera till andras datamängder på webben. Detta gör att vi kan sätta in enskilda data eller datamängder i en kontext - vi kan länka våra data till andra datamängder som har information om “samma saker”. Under rubriken "Om länkade data" hittar du mer detaljerad information om vad länkade data är och hur det relaterar till öppna data. • Börje Shameti Lewin December 19, 2016 12:41
  Lösningsarkitekt med fokus på information och öppna data
 • Lars Lundqvist December 8, 2016 13:36
  Läser med viss tillfredställese följande i regeringens nya kulturarvspolitik: "Att arbeta målinriktat för öppenhet i informationshanteringen generellt, och öppen länkad data där uppgifter får ett begreppsmässigt sammanhang mer specifikt, kan innebära förändrade arbetssätt för kulturarvsinstitutionerna. En förutsättning för att nytta ska skapas genom vidareanvändning även för den informationsförvaltande institutionen är att institutionen så snart om möjligt släpper materialet fritt. Regeringen menar att det är viktigt att ta detta steg för att främja medskapande och engagemang, och att en öppen informationshantering i dag bör vara utgångspunkten vid statliga kulturarvsinstitutioner. Vidareanvändning bör endast begränsas i de fall det finns rättsliga eller motsvarande hinder."
 • Lars Lundqvist Oktober 11, 2016 18:00
  https://kulturminnesok.no/ Det norska kulturminnesok.no "snakker med vårt SPARQL-endepunkt som leverer data fra vår Triplestore Virtuoso. SD-share connectorer for uthenting/høsting av datafragmenter, osv.. ElasticSearch som indeks, Keystone cmd som rammeverk, MongoDB for brukerminner og litt annet smått og godt." Allt enligt Anders Olsson.
 • Sanja Halling Oktober 10, 2016 09:10
  Linked Open Data in Libraries, Archives and Museums (LODLAM) summit, 28-29 juni 2017 i Venedig.
 • Fler inlägg