Map - Länkade data i Sverige
Skip to content, Skip to search

Map

Hitta på linked-data.se

 • Kom igång är sidor för dig som behöver hjälp att komma igång med att antingen publicera eller använda länkade data.
 • Hitta datakällor är sidan för dig som vill hitta svenska (och internationella) data att länka till, eller att återanvända i din applikation.
 • Mer om länkade data är startpunkten för dig som först och främst vill veta vad länkade data är och varför det är viktigt.
  • På sidan om länkade data beskrivs vad länkade data är och varför det är viktigt, men även var du kan läsa mer om olika tekniker.
  • På sidan om standarder förklaras de olika förkortningarna, såsom RDF, SPARQL etc., som ofta förknippas med länkade data.
 • Community & länkar sist men inte minst samlar information om dessa sidor, samt andra sidor som kan vara bra att besöka.
  • Diskutera ger dig länkar till diskussionsforum och Facebook-grupper där du kan få kontakt med andra som är intresserade av länkade data och ställa frågor.
  • Länkar är vår länksamling, med länkar till andra sidor som samlar information om länkade data. Länkar till specifika ämnen hittar du enklast under "Läs mer" på de övriga sidorna.
  • Om oss & kontakt beskriver kort vem som har producerat sidorna, hur du kan bidra, och vem du ska ta kontakt med vid frågor om dessa sidor.